Χριστίνα Σερέτη

Μέλος ΔΣ ΣΠΑΥ
Instagram

Βιογραφικό

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Ηλιούπολη. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1991. Έκτοτε εργάστηκε ως δασκάλα σε διάφορα ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία, έως και σήμερα.

Από το 2010 έως σήμερα εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος στην Ηλιούπολη και έχει υπηρετήσει ως αιρετή σε διάφορες θέσεις στον Δήμο της Ηλιούπολης, Ενδεικτικά υπηρέτησε ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στα νομικά πρόσωπα ΠΑΟΔΗΛ & ΚΑΦΑΔΗΛ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Ανέλαβε τις θέσεις της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αντιπροέδρου και εν συνεχεία της Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της αντιδημάρχου Κοινωνική Πολιτικής, της αντιδημάρχου Οικονομικών.


Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε.

Στον Σ.Π.Α.Υ. έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της ως επιστημονικός συνεργάτης στο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου με ονομασία «ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ, ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΛΕΝΕ ΜΥΣΤΙΚΟ». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού και βραβεύτηκε με το βραβείο «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BRAVO 2018».

Συμμετοχή στα κοινά

2010 – Σήμερα
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηλιούπολης

2021 – Σήμερα
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

Βιογραφικό

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Ηλιούπολη. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1991. Έκτοτε εργάστηκε ως δασκάλα σε διάφορα ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία, έως και σήμερα.

Από το 2010 έως σήμερα εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος στην Ηλιούπολη και έχει υπηρετήσει ως αιρετή σε διάφορες θέσεις στον Δήμο της Ηλιούπολης, Ενδεικτικά υπηρέτησε ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στα νομικά πρόσωπα ΠΑΟΔΗΛ & ΚΑΦΑΔΗΛ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Ανέλαβε τις θέσεις της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αντιπροέδρου και εν συνεχεία της Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της αντιδημάρχου Κοινωνική Πολιτικής, της αντιδημάρχου Οικονομικών.

Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε.

Στον Σ.Π.Α.Υ. έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της ως επιστημονικός συνεργάτης στο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου με ονομασία «ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ, ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΛΕΝΕ ΜΥΣΤΙΚΟ». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού και βραβεύτηκε με το βραβείο «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BRAVO 2018».

Συμμετοχή στα κοινά

2010 – Σήμερα
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηλιούπολης

2021 – Σήμερα
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού