Νέα

Παροχή πυροσβεστικού εξοπλισμού, ένδυσης, μέσων ατομικής προστασίας και υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) δαπάνησε 21.941 ευρώ το 2017, για πυροσβεστικό εξοπλισμό Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας του Υμηττού, ένδυση, είδη ατομικής…

Περισσότερα