Ποιος είναι ο ΣΠΑΥ

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ. ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος του Υμηττού και την ανάπτυξή του ως πνεύμονα πρασίνου.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σ.Π.Α.Υ. εκτελεί μια σειρά δράσεων όπως εργασίες απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και κάθε εύφλεκτης ύλης, συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, συντηρήσεις και καθαρισμούς δασικών οδών, επισκευές πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, εθελοντικές αναδασώσεις και πληθώρα δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τον Υμηττό.

Ο Σ.Π.Α.Υ. είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού της Χώρας και απαρτίζεται από 10 όμορους δήμους που βρίσκονται γύρω από τον Υμηττό.

10 Δήμοι - 1 Αποστολή

Δέκα δήμοι της Αττικής ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο, την προστασία του Υμηττού από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές, καθώς και την ανάπτυξή του ως πνεύμονα πρασίνου.

Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι του ΣΠΑΥ (εργαζόμενοι, εθελοντές, συνεργάτες και Διοικητικό Συμβούλιο) αποτελούν τη θεμέλιο λίθο του Συνδέσμου.

Η επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων και αποτελεσμάτων είναι επακόλουθο της σκληρής ομαδικής τους εργασίας.

Κοινό Όραμα

Ενώνουμε όλους τους κατοίκους της Αττικής στο κοινό όραμα για την προστασία και την αναγέννηση του Υμηττού μας.

Αμοιβαία Αφοσίωση

Η αμοιβαία αφοσίωση στους σκοπούς που ώθησαν στη δημιουργία του ΣΠΑΥ είναι το καίριο «συστατικό» του Συνδέσμου.

Σεβασμός

Σεβόμαστε το περιβάλλον και επιδιώκουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες μας αυτές στους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους.

Αυταπάρνηση

Είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε τον Υμηττό και να τον κάνουμε πιο πράσινο και πιο όμορφο όπως του αξίζει. Το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.

Αποτίουμε φόρο τιμής στους πεσόντες

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες της περιοχής ευθύνης του, αποτίουν φόρο τιμής στους πεσόντες στη μάχη με τη φωτιά στον Υμηττό.