Πρόσληψη τριών (3) Οδηγών με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας πέντε (5) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών – Περίοδος 2023

Ανακοίνωση ΣΠΑΥ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την αντιπυρική περίοδο 2023, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες