Μονές από τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο

Επιστροφή στον Υμηττό

Ο Υμηττός φιλοξένει σημαντικότατα μνημεία της πόλης της Αθήνας, τα οποία εντάσσονται στην βυζαντινή και στην μεταβυζαντινή περιόδο. Πέντε μονές αυτών των περιόδων βρίσκονται στο βουνό, εκ των οποίων οι τρεις λειτουργούν ακόμη ενώ οι δύο υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Από τα πέντε αυτά μοναστήρια, τα δύο – της Καισαριανής και του Αστερίου – υπηρετούν σήμερα αποκλειστικά αρχαιολογικούς σκοπούς, ενώ τα υπόλοιπα τρία – του Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Καρέα – εξακολουθούν να λειτουργούν ως μοναστικές κοινότητες.

Εκτός από τις προαναφερθείσες μονές, υπάρχει ακόμα η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουταλέα ή Κουταλά, στον Βύρωνα. Επίσης, στην Καισαριανή σώζονται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πάνω στα οποία χτίστηκε μεσοβυζαντινός ναός. Δίπλα, βρίσκεται μονόκλιτος ναός της Φραγκοκρατίας, που διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Ο ναός αυτός ονομάστηκε ναός Αγίου Μάρκου, ενώ στους ντόπιους είναι γνωστός ως Φραγκομονάστηρο. Ο ναός των Ταξιαρχών, που βρίσκεται απέναντι, είναι μεταγενέστερος.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μικρά ξωκλήσια που αποτελούν σημείο αναφοράς για τους περιπατητές αλλά και για τους χιλιάδες πιστούς που ανεβαίνουν κάθε χρόνο στον Υμηττό.

Μονές από τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο

Ο Υμηττός φιλοξένει σημαντικότατα μνημεία της πόλης της Αθήνας, τα οποία εντάσσονται στην βυζαντινή και στην μεταβυζαντινή περιόδο. Πέντε μονές αυτών των περιόδων βρίσκονται στο βουνό, εκ των οποίων οι τρεις λειτουργούν ακόμη ενώ οι δύο υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Από τα πέντε αυτά μοναστήρια, τα δύο –της Καισαριανής και του Αστερίου- υπηρετούν σήμερα αποκλειστικά αρχαιολογικούς σκοπούς, ενώ τα υπόλοιπα τρία -του Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Καρέα- εξακολουθούν να λειτουργούν ως μοναστικές κοινότητες.

Εκτός από τις προαναφερθείσες μονές, υπάρχει ακόμα η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουταλέα ή Κουταλά, στον Βύρωνα. Επίσης, στην Καισαριανή σώζονται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πάνω στα οποία χτίστηκε μεσοβυζαντινός ναός. Δίπλα, βρίσκεται μονόκλιτος ναός της Φραγκοκρατίας, που διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Ο ναός αυτός ονομάστηκε ναός Αγίου Μάρκου, ενώ στους ντόπιους είναι γνωστός ως Φραγκομονάστηρο. Ο ναός των Ταξιαρχών, που βρίσκεται απέναντι, είναι μεταγενέστερος.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μικρά ξωκλήσια που αποτελούν σημείο αναφοράς για τους περιπατητές αλλά και για τους χιλιάδες πιστούς που ανεβαίνουν κάθε χρόνο στον Υμηττό.

Επιστροφή στον Υμηττό