Ρυθμίζει σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους και αποτελεί ένα υψηλής βιοποικιλότητας οικοσύστημα

Επιστροφή στον Υμηττό

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Υμηττού παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του αέρα και στην απορροή του νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.

Από την αρχαιότητα, εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχε το ρόλο του μετεωρολογικού βαρόμετρου της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, ο Υμηττός παίζει σημαντικό ρόλο ως ρυθμιστής της ποιότητας του αέρα, καθώς συμμετέχει στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας και στην καταπολέμηση του νέφους, λόγω της ροής των ατμοσφαιρικών μαζών την ημέρα από τον Σαρωνικό προς την πόλη και τις υπώρειες του βουνού και τη νύχτα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Επίσης, ο Υμηττός βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας, με τον ιδιαίτερο φυσικό του πλούτο, και κυρίως τη χλωρίδα του, ενώ αποτελεί ιδανικό χώρο αναψυχής και προσφέρει μοναδική θέα προς το λεκανοπέδιο.

Ρυθμίζει σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους και αποτελεί ένα υψηλής βιοποικιλότητας οικοσύστημα

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Υμηττού παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του αέρα και στην απορροή του νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.

Από την αρχαιότητα, εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχε το ρόλο του μετεωρολογικού βαρόμετρου της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, ο Υμηττός παίζει σημαντικό ρόλο ως ρυθμιστής της ποιότητας του αέρα, καθώς συμμετέχει στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας και στην καταπολέμηση του νέφους, λόγω της ροής των ατμοσφαιρικών μαζών την ημέρα από τον Σαρωνικό προς την πόλη και τις υπώρειες του βουνού και τη νύχτα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Επίσης, ο Υμηττός βελτιώνει την αισθητική του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας, με τον ιδιαίτερο φυσικό του πλούτο, και κυρίως τη χλωρίδα του, ενώ αποτελεί ιδανικό χώρο αναψυχής και προσφέρει μοναδική θέα προς το λεκανοπέδιο.

Επιστροφή στον Υμηττό