Ένα φυσικό καταφύγιο για εκατοντάδες είδη

Επιστροφή στον Υμηττό

Στον Υμηττό απαντούν διάφορα είδη ζώων, ανάλογα με την εποχή του έτους. Μεγάλη είναι η ποικιλία των πουλιών, όπως κοτσύφια, σπίνοι, κοκκινολαίμηδες, πέρδικες, καρδερίνες κ.α., ενώ μπορεί κανείς να δει και χελώνες, αλεπούδες, νυφίτσες, αλλά και νυχτερίδες στα σπήλαια του βουνού. Επίσης, άφθονες είναι οι πεταλούδες.

Στα πευκοδάση και στους θαμνώνες υψηλής εξέλιξης η πανίδα των σπονδυλωτών αντιπροσωπεύεται από μεγάλη ποικιλία πουλιών (σαρκοφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και θηλαστικών (χειρόπτερα, εντομοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα).

Η σημασία των περιοχών αυτών για την ορνιθοπανίδα είναι μεγάλη, επειδή τα δάση και τα θαμνολίβαδα χρησιμοποιούνται σήμερα ως εναλλακτικοί βιότοποι αρκετών ειδών και ιδιαίτερα ως τόποι ανάπαυσης των μεταναστευτικών ειδών, ύστερα από την υποβάθμιση ή την καταστροφή των παράκτιων υγροτόπων της Αττικής.

Αρκετά από τα είδη αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και προστατεύονται από σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Ένα φυσικό καταφύγιο για εκατοντάδες είδη

Στον Υμηττό απαντούν διάφορα είδη ζώων, ανάλογα με την εποχή του έτους. Μεγάλη είναι η ποικιλία των πουλιών, όπως κοτσύφια, σπίνοι, κοκκινολαίμηδες, πέρδικες, καρδερίνες κ.α., ενώ μπορεί κανείς να δει και χελώνες, αλεπούδες, νυφίτσες, αλλά και νυχτερίδες στα σπήλαια του βουνού. Επίσης, άφθονες είναι οι πεταλούδες.

Στα πευκοδάση και στους θαμνώνες υψηλής εξέλιξης η πανίδα των σπονδυλωτών αντιπροσωπεύεται από μεγάλη ποικιλία πουλιών (σαρκοφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και θηλαστικών (χειρόπτερα, εντομοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα).

Η σημασία των περιοχών αυτών για την ορνιθοπανίδα είναι μεγάλη, επειδή τα δάση και τα θαμνολίβαδα χρησιμοποιούνται σήμερα ως εναλλακτικοί βιότοποι αρκετών ειδών και ιδιαίτερα ως τόποι ανάπαυσης των μεταναστευτικών ειδών, ύστερα από την υποβάθμιση ή την καταστροφή των παράκτιων υγροτόπων της Αττικής.

Αρκετά από τα είδη αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και προστατεύονται από σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Επιστροφή στον Υμηττό