Ένα βουνό με περισσότερα από 600 είδη φυτών

Επιστροφή στον Υμηττό

Περπατώντας κανείς στον Υμηττό εντυπωσιάζεται από την ποικιλία χρωμάτων των αγριολούλουδων, από την ιδιαίτερη ομορφιά των ορχιδέων, που αφθονούν στο βουνό, αλλά και από τις μεθυστικές μυρωδιές φυτών όπως το θυμάρι.

Στον Υμηττό απαντούν περισσότερα από 600 φυτικά είδη και υποείδη, αριθμός πολύ υψηλός αναλογικά με την έκταση του βουνού. Από αυτά, 54 είναι ενδημικά της Ελλάδας, ενώ 59 προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα), από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Συνθήκη της Βέρνης) ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους απειλουμένων ειδών.

Μια περισσότερο συστηματική μελέτη της χλωρίδας του Υμηττού πιθανόν να αυξήσει τους παραπάνω αριθμούς. Μεταξύ των φυτών, υπάρχουν 44 προστατευόμενα είδη άγριας ορχιδέας η πυκνότητα των οποίων θεωρείται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σε σχέση με την έκταση του βουνού.

Ανάμεσα στα ενδημικά είδη της περιοχής περιλαμβάνονται τα Centaurea pentelica, Malcolmia graeca, Dianthus serratifolius, Campanula celsii, Onosma kaheirei, Scorzonera crocifolia, Silene rigidula, Crocus laevigatus, Cerastium candidissimum, Consolida tenuissima).

Το Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες εκτάσεις του Υμηττού. Είναι αποτέλεσμα τεχνητής αναδάσωσης, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄40, με πρωτοβουλία της Φιλοδασική Ένωσης Αθηνών.

Αποτέλεσμα των αναδασώσεων είναι ένα μωσαϊκό βλάστησης σημαντικής, οικολογικής αλλά και αισθητικής αξίας.

Ένα βουνό με περισσότερα από 600 είδη φυτών

Περπατώντας κανείς στον Υμηττό εντυπωσιάζεται από την ποικιλία χρωμάτων των αγριολούλουδων, από την ιδιαίτερη ομορφιά των ορχιδέων, που αφθονούν στο βουνό, αλλά και από τις μεθυστικές μυρωδιές φυτών όπως το θυμάρι.

Στον Υμηττό απαντούν περισσότερα από 600 φυτικά είδη και υποείδη, αριθμός πολύ υψηλός αναλογικά με την έκταση του βουνού. Από αυτά, 54 είναι ενδημικά της Ελλάδας, ενώ 59 προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα), από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Συνθήκη της Βέρνης) ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους απειλουμένων ειδών.

Μια περισσότερο συστηματική μελέτη της χλωρίδας του Υμηττού πιθανόν να αυξήσει τους παραπάνω αριθμούς. Μεταξύ των φυτών, υπάρχουν 44 προστατευόμενα είδη άγριας ορχιδέας η πυκνότητα των οποίων θεωρείται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σε σχέση με την έκταση του βουνού.

Ανάμεσα στα ενδημικά είδη της περιοχής περιλαμβάνονται τα Centaurea pentelica, Malcolmia graeca, Dianthus serratifolius, Campanula celsii, Onosma kaheirei, Scorzonera crocifolia, Silene rigidula, Crocus laevigatus, Cerastium candidissimum, Consolida tenuissima).

Το Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες εκτάσεις του Υμηττού. Είναι αποτέλεσμα τεχνητής αναδάσωσης, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄40, με πρωτοβουλία της Φιλοδασική Ένωσης Αθηνών.

Αποτέλεσμα των αναδασώσεων είναι ένα μωσαϊκό βλάστησης σημαντικής, οικολογικής αλλά και αισθητικής αξίας.

Επιστροφή στον Υμηττό