Περισσότερα από 50 καταγεγραμένα σπήλαια και σπηλαιο-βάραθρα

Επιστροφή στον Υμηττό

Οι κρημνοί και τα σπήλαια που παρατηρούνται σε μεγάλο αριθμό στον Υμηττό, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν βιοτόπους με εξειδικευμένες οικολογικές συνθήκες και ως εκ τούτου φιλοξενούν σπάνια ή/και ενδημικά φυτικά και ζωϊκά είδη.

Στους κρημνούς, τις απόκρημνες και δυσπρόσιτες θέσεις του Υμηττού, παρατηρούνται πολλά σπάνια και σημαντικά είδη φυτών και ζώων. Ένα μεγάλο ποσοστό των ενδημικών φυτικών ειδών της Ελλάδας είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά που αναπτύσσονται στις σχισμές των βράχων.

Στον Υμηττό έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία περισσότεροι από 50 καρστικοί σχηματισμοί, και συγκεκριμένα σπήλαια και σπηλαιο-βάραθρα.

Τα κυριότερα σπήλαια και βάραθρα του Υμηττού είναι τα ακόλουθα:

Σπήλαιο Παιανίας ή Κουτούκι

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, σε υψόμετρο 520 μέτρων νοτιοανατολικά, από τα χαρακτηριστικά στεφάνια της κορυφής Εύζωνας.

Απέχει 4 χιλιόμετρα από την Παιανία και αποτελεί το ωραιότερο και το πιο φαντασμαγορικό, από άποψη εσωτερικού διακόσμου, σπήλαιο της Αττικής.

Σπήλαιο Λεονταριού

Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Υμηττού, σε υψόμετρο 540 μέτρων,και έχει διαστάσεις 50×20 μέτρα περίπου.

Παρουσιάζει δύο μεγάλες σταλαγμιτικές σειρές, καθώς και ένα ομπρελοειδή σχηματισμό, από τους λίγους στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με το θρύλο, στο σπήλαιο ζούσε ένα λιοντάρι (από όπου και η ονομασία), που προξενούσε μεγάλες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή και το οποίο σκότωσε ο Άγιος Νικόλαος και το μαρμάρωσε.

Ένα τεράστιο (1,40 x 0,70 μ. και 1,50 μ. ύψος) μαρμάρινο άγαλμα λεονταριού (πιθανόν του 6ου αιώνα π.Χ.) βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κάντζα.

Σπήλαιο Νυμφολήπτου

Βρίσκεται βόρεια της Βάρης σε υψόμετρο 270 μέτρων. Είναι το πιο ενδιαφέρον, από αρχαιολογικής πλευράς σπήλαιο, καθώς είναι ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει σκαλισμένα αγάλματα (ανάγλυφα ) στο εσωτερικό του.

Στο σπήλαιο αυτό εγκαταστάθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. ο γλύπτης Αρχέδημος και το μετέτρεψε σε τόπο λατρείας, κυρίως των Νυμφών, αλλά και του Απόλλωνα και του Πάνα. Ο Αρχέδημος λάξευσε στην είσοδο του σπηλαίου σκαλοπάτια και στο εσωτερικό του, στους σταλακτιτικούς όγκους, μία καθισμένη θεότητα, βωμό, θέσεις για διάφορα αναθήματα, αρκετές επιγραφές, αλλά και τον ίδιο να κρατά στα χέρια του ένα σφυρί και μία σμίλη.

Στις ανασκαφές που έγιναν στις αρχές του περασμένου αιώνα βρέθηκε μεγάλος αριθμός από πήλινα λυχνάρια, καθώς και διάφορες αναθηματικές λίθινες επιγραφές. Τα περισσότερα από αυτά τα ευρήματα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου

Το Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου βρίσκεται σε υψόμετρο 480μέτρων και 500μέτρα βόρεια της ομώνυμης μονής. Η εξερεύνηση του πρώτου θαλάμου έγινε το 1938 ενώ ολόκληρου του βαράθρου έγινε το 1943.

Γενικά η επίσκεψη στο Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου είναι πολύ δύσκολη με εξαίρεση τα πρώτα 20 μέτρα.

Περισσότερα από 50 καταγεγραμένα σπήλαια και σπηλαιο-βάραθρα

Οι κρημνοί και τα σπήλαια που παρατηρούνται σε μεγάλο αριθμό στον Υμηττό, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν βιοτόπους με εξειδικευμένες οικολογικές συνθήκες και ως εκ τούτου φιλοξενούν σπάνια ή/και ενδημικά φυτικά και ζωϊκά είδη.

Στους κρημνούς, τις απόκρημνες και δυσπρόσιτες θέσεις του Υμηττού, παρατηρούνται πολλά σπάνια και σημαντικά είδη φυτών και ζώων. Ένα μεγάλο ποσοστό των ενδημικών φυτικών ειδών της Ελλάδας είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά που αναπτύσσονται στις σχισμές των βράχων.

Στον Υμηττό έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία περισσότεροι από 50 καρστικοί σχηματισμοί, και συγκεκριμένα σπήλαια και σπηλαιο-βάραθρα.

Τα κυριότερα σπήλαια και βάραθρα του Υμηττού είναι τα ακόλουθα:

Σπήλαιο Παιανίας ή Κουτούκι

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, σε υψόμετρο 520 μέτρων νοτιοανατολικά, από τα χαρακτηριστικά στεφάνια της κορυφής Εύζωνας.

Απέχει 4 χιλιόμετρα από την Παιανία και αποτελεί το ωραιότερο και το πιο φαντασμαγορικό, από άποψη εσωτερικού διακόσμου, σπήλαιο της Αττικής.

Σπήλαιο Λεονταριού

Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Υμηττού, σε υψόμετρο 540 μέτρων,και έχει διαστάσεις 50×20 μέτρα περίπου.

Παρουσιάζει δύο μεγάλες σταλαγμιτικές σειρές, καθώς και ένα ομπρελοειδή σχηματισμό, από τους λίγους στον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με το θρύλο, στο σπήλαιο ζούσε ένα λιοντάρι (από όπου και η ονομασία), που προξενούσε μεγάλες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή και το οποίο σκότωσε ο Άγιος Νικόλαος και το μαρμάρωσε.

Ένα τεράστιο (1,40 x 0,70 μ. και 1,50 μ. ύψος) μαρμάρινο άγαλμα λεονταριού (πιθανόν του 6ου αιώνα π.Χ.) βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κάντζα.

Σπήλαιο Νυμφολήπτου

Βρίσκεται βόρεια της Βάρης σε υψόμετρο 270 μέτρων. Είναι το πιο ενδιαφέρον, από αρχαιολογικής πλευράς σπήλαιο, καθώς είναι ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει σκαλισμένα αγάλματα (ανάγλυφα ) στο εσωτερικό του.

Στο σπήλαιο αυτό εγκαταστάθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. ο γλύπτης Αρχέδημος και το μετέτρεψε σε τόπο λατρείας, κυρίως των Νυμφών, αλλά και του Απόλλωνα και του Πάνα. Ο Αρχέδημος λάξευσε στην είσοδο του σπηλαίου σκαλοπάτια και στο εσωτερικό του, στους σταλακτιτικούς όγκους, μία καθισμένη θεότητα, βωμό, θέσεις για διάφορα αναθήματα, αρκετές επιγραφές, αλλά και τον ίδιο να κρατά στα χέρια του ένα σφυρί και μία σμίλη.

Στις ανασκαφές που έγιναν στις αρχές του περασμένου αιώνα βρέθηκε μεγάλος αριθμός από πήλινα λυχνάρια, καθώς και διάφορες αναθηματικές λίθινες επιγραφές. Τα περισσότερα από αυτά τα ευρήματα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου

Το Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου βρίσκεται σε υψόμετρο 480μέτρων και 500μέτρα βόρεια της ομώνυμης μονής. Η εξερεύνηση του πρώτου θαλάμου έγινε το 1938 ενώ ολόκληρου του βαράθρου έγινε το 1943.

Γενικά η επίσκεψη στο Μεγάλο Βάραθρο Αστερίου είναι πολύ δύσκολη με εξαίρεση τα πρώτα 20 μέτρα.

Επιστροφή στον Υμηττό