Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προληπτική Υδραυλική Προστασία του Υμηττού”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη Σύμβαση “Πρόληψη – Αντιπυρική Θωράκιση Ευαισθητοποίηση για το Όρος Υμηττός”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη Σύμβαση με γενικό τίτλο “Υμηττός χωρίς πλαστικά (Zero Plastic)”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τη Σύμβαση Προμηθειών/Υπηρεσιών με γενικό τίτλο “Υλοποίηση Ψηφιακών Δράσεων Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Ενημέρωσης και Προβολής Δράσεων του Μέτρου Α.Τ.06” 29/22 Τ.Ε. Υποέργο 3. ΑΤ06

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία “Ενημέρωσης και Προβολής Δράσεων του Μέτρου Α.Τ.06” 29/22 Τ.Ε. Υποέργο 3. ΑΤ06. Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Ενημέρωσης…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Προμήθεια «Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)» 22 – 27 / 22 T.E. (AT.06). Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή…

Περισσότερες Πληροφορίες
Ιστορικά Στοιχεία

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Αναζωογόνηση και Ανάδειξη του Υμηττού στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης””

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “Αναζωογόνηση και Ανάδειξη του Υμηττού στο πλαίσιο. της Περιβαλλοντικής εκπαίδεσης με την προμήθεια οργάνων δασικής αναψυχής και δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη “Συντήρηση και Ενίσχυση Υποδομών Συστημάτων Προληπτικής Πυροπροστασίας (Βύρωνα – Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “Συντήρηση και Ενίσχυση Υποδομών Συστημάτων Προληπτικής Πυροπροστασίας (Βύρωνα – Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)”, με προϋπολογισμό 69.998,00€ (με 24% ΦΠΑ). Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Σύγχρονων Πυλών Ενημέρωσης Κοινού για λόγους Πολιτικής Προστασίας”

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “Σύγχρονων Πυλών Ενημέρωσης Κοινού για λόγους Πολιτικής Προστασίας”, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 124.100,00 €. Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Συντήρηση / Αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών για Αντιπυρική Προστασία

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Συντήρηση / Αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών για αντιπυρική προστασία, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 169.040,00 €. Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πυροσβεστικών Οχημάτων Pick – Up και υδροφόρων 10tn

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με γενικό τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PICK-UP 4×4 500lt ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ 10tn (ΟΜΑΔΕΣ 2)» εκτιμώμενης αξίας 1.004.999,85€ προ ΦΠΑ και συνολικής…

Περισσότερες Πληροφορίες

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Αντιπυρική Θωράκιση του Υμηττού με Δασοκομικούς Χειρισμούς

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα αρχεία για τη διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Αντιπυρική Θωράκιση του Υμηττού με Δασοκομικούς Χειρισμούς: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Αντιπυρική Θωράκιση του Υμηττού με δασοκομικούς…

Περισσότερες Πληροφορίες

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ.: Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022

Περισσότερες Πληροφορίες

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροτασία ΣΠΑΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» Αντικείμενο της σύμβασης είναι όπως…

Περισσότερες Πληροφορίες
επιχείρηση καθαρισμού ΣΠΑΥ συνεχίζεται

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. διακηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής…

Περισσότερες Πληροφορίες