Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροτασία ΣΠΑΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασία ΣΠΑΥ» Αντικείμενο της σύμβασης είναι όπως…

Περισσότερες Πληροφορίες
επιχείρηση καθαρισμού ΣΠΑΥ συνεχίζεται

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. διακηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για τη συντήρηση και ενίσχυση υποδομών συστημάτων προληπτικής…

Περισσότερες Πληροφορίες